BESTELLEN


Wat had Johann Sebastian Bach toen hij in 1750 overleed op zijn boekenplank staan?

Daar is een lijst van bewaard gebleven.
De boeken zelf gingen bijna allemaal verloren.


Maar niet allemaal.

Het boek dat voor Bach het belangrijkste was,
zijn driedelige Bijbel met kanttekeningen,
hebben we nog.

WAT BACH VOOR MIJ BETEKENT

We horen graag wat ...

 

U kunt deze unieke uitgave op verschillende manieren verwerven.

De prijs bedraagt €5.500,-.